UBND TỈNH HÀ NAM
Hệ thống chấm điểm và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
CẢM ƠN VÌ ĐÃ TRUY CẬP HỆ THỐNG! CÓ THỂ BẠN CHƯA ĐƯỢC CẤP QUYỀN, HÃY GỌI CHO CÁC SỐ BÊN DƯỚI NẾU CẦN THIẾT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liên hệ hỗ trợ nghiệp vụ: Mr Minh - TP CCHC sở Nội vụ Hà Nam - 0947.642377


Công khai - minh bạch - khoa học Tổng truy cập 74989
Hướng dẫn nghiệp vụ và quản trị: Mr Minh - 094.764.2377 & Mr Quang - 0913.289.125 Đang truy cập 20
Hòm thư góp ý: lehongquang@hanam.gov.vn Thích trang 181